hem  |  kursprogram  |  workshop  |  anmälan  |  klädsel  |  terminsöversikt  |  information  |  event & casting  |  kontakt

Vilken nivå ska jag välja?

förkortning nivå förkunskaper
ny Nybörjare 0 terminer
ny/f nybörjare/fortsättning 1-3 terminer
f fortsättning 3-4 terminer
f/m fortsättning/medel 4-5 terminer
m medel 6 terminer
m/a medel/avancerad minst 6 terminer
a avancerad över 6 terminer eller behärskar dansämnet på professionell nivå

Vad innehåller de olika kurserna och vad är det för typ av dans som avses?

Kurser för barn och ungdomar är ålders- och motorikrelaterade.

Kurser för vuxna är kunskapsrelaterade.

Barndans

Barndansen stimulerar barnets fantasi och musikalitet. Eleven uppmuntras att genom lekar och improvisationer använda sin kropp för att utvecklas i styrka, smidighet, kondition och koordination under ackompanjemang av pianist.

Balett

Den klassiska baletten lägger den tekniska grunden till praktiskt taget all dans. Den ger utövaren grace, styrka, balans och musikalitet.

Den klassiska baletten är - trots att repertoaren kan härstamma från 1800-talet, - en modern form av träning. Baletten är också ett bra komplement till andra dansformer genom sina "rena" rörelser. De flesta professionella dansare återkommer till den klassiska baletten med sin unika metodikuppbyggnad, för att hitta tillbaka till kroppens anatomi.

Balett för vuxna

Balett för vuxna är tänkt för den som vill ta del av den klassiska balettens grundtankar. Det är upplagt som en fysisk träning som är vänlig mot kroppen, och som bygger på många människors samlade erfarenhet av fysiskt uttryck. Även om träningen av kroppen upptar lektionerna, så ingår en dansant kvalitet och ett konstnärligt förhållningssätt i allt vi gör.

Barre au sol

Barre au sol (stångskola på golvet) är en fransk träningsmetod, som följer den klassiska skolan och kompletterar balettens vanliga övningar. När vi sitter eller ligger på golvet kan vi arbeta fria från kroppstyngden, och på så sätt undvika spänningar. Den senare delen av lektionerna innehåller övningar vid stången och eventuellt också ute i rummet.

Breakdance, Streetdance, Hip hop och Funk

är också en form av jazzdans, men nyare! Danstilarna strävar efter att nyskapa de traditionella rörelserna till att bli nya unika rörelser.

Breakdance och streetdance är variationer på samma tema och vanliga i media. Dansstilen är en "gatustil" med mycket attityd, styrka och personlighet. Den här kursen innebär ett intensivt stegarbete på de mest kända kombinationerna och friträning.

Jazzdans - Showdans

Kurserna i showdans och jazzdans är baserade på jazzteknik och alla lärare undervisar i sin individuella stil. Träningsformen sker till pulserande musik och inbegriper många olika stilar; alltifrån den klassiska jazzdansen med traditionell grundteknik med rötter i den afrikanska kulturen, till showdans, streetjazz och lyrisk jazz. Jazzdans är en intensiv och befriande dansform som bygger på rytm, koordination, stryka och smidighet.

Jazz - Broadway jazz

Broadway jazz är den stil som till sin danskaraktär tillhör musikal. Vid danstillfällena kommer det att arbetas med dansnummer ur någon känd musikal.

Jazz - Burlesque jazz

Burlesque jazz är en förförisk och sensuell dansstil, men alltid påklätt! Att dansa med klackskor är frivilligt.

Jazz - Jazzmix

Jazzmix innehåller flera olika dansstilar inom jazzdansen som show-, broadway-, burlesque- och Vegas- jazz.

Jazz - Lyrisk jazz/contemporary

Lyrisk jazz/contemporary är en friare dansstil, flytande och oftast känslosam. Här arbetas det mer med rörelser och musikalitet än teknik

Jazz - Vegas jazz

Vegas jazz är en mycket glittrig och glammig dansstil.

Musikalteater

Består av 3 sång-, 3 teater- och 3 danslektioner (9 lektionstillfällen). Första lektionstillfället lär vi känna varandra i gruppen genom att eleverna får prova på olika dans, sång och drama övningar. Därefter är terminen indelad i tre delar där vi koncentrerar oss på de olika ämnena, för att sedan binda samman alla tre ämnena till ett programnummer ur en känd musikalscen (2 lektionstillfällen). Utöver det har vi kompisvecka, öppen klass dit vårdnadshavare och syskon är välkomna in, samt terminsavslutning i dansstudion (Se terminsöversikten).

Sånglektionerna ackompanjeras eleverna av pianist.

Orientalisk dans

Lär känna den orientaliska musiken och rytmerna! På lektionerna görs dansövningar för kvinnor och män i alla åldrar. Vi introduceras i de orientaliska grundrörelserna, genom folkliga danser som slöjdans och käppdans, och fortsätter med modern koreografi i flera olika stilar som inspirerats av Bollywoods fantastiska dansteknik och uttryck.

Pojkklasser

I pojkklasserna hinner vi med att pröva på tre (3) olika dansstilar: street/balett/powermoves. Vi börjar terminen med 4 lektionstillfällen med streetdance, därefter fortsätter vi med balett vid 4 danstillfällen, för att sedan avsluta terminen med 3-4 lektionstillfällen med powermoves. (Se nedan vad de olika dansstilarna representerar.)

Pojkklasserna har kommit till då många pojkar vill dansa, men av flera olika skäl inte vågar pröva. Genom att pröva flera olika ämnen under en termin kan pojkklasserna ska ge både föräldrar och barn en djupare förståelse för de olika dansstilarna, och hur de i grunden liknar varandra. Många har t.ex. ingen aning om hur svår baletten är och vad som krävs för att bli en duktig dansare på amatörnivå likväl som på professionell nivå.

Powermoves

Den akrobatiska delen inom breakdance/breaking kallas powermoves. Du bör vara vältränad och gilla tuffa tag för här tränas inte vanliga kullerbyttor och hjulningar, utan danstrick av alla de slag.

Pyttedans

Är dans och lek för flickor och pojkar mellan 2-3 år. Varje barn har med sig 1 anhörig på danslektionen som aktivt dansar tillsammans med barnet. Mening är att vårdnadshavaren och barnet ska få en härlig sångstund tillsammans, samtidigt som man lär känna andra barn och vuxna. Lektionens innehåll vänder sig till barnet och består av enklare sång- och danslekar som varje lektion upprepas. Barnet tränar sina muskler, sin basmotorik och sitt vokabulär.

Lektionen ackompanjeras av pianist.

###


Etiska regler för danspedagoger

Att skapa förutsättningar för kreativt arbete

Scenfolk • Aschebergsgatan 17 • 411 27 Göteborg • telefon: 070-515 32 30 • epost: